Demografia històrica

L’àrea de demografia històrica, existent des dels inicis del Centre d’Estudis Demogràfics, va rebre un fort impuls amb el projecte Five Centuries of Marriages (ERC-2010-AdvancedGrant-269796, IP: Anna Cabré). Aquest projecte ha obert una nova línia de recerca especialitzada en la preservació, transcripció, harmonització i difusió de fonts històriques d’interès demogràfic (Llibres d’Esposalles, registres parroquials i civils, censos i padrons) que, amb la col·laboració del Centre de Visió per Computador de la UAB, fa un ús intens de plataformes digitals i tècniques de reconeixement automàtic de manuscrits. Amb les dades així recuperades s’investiguen nombrosos aspectes de la dinàmica demogràfica i l’estructura social de les poblacions del passat. Es fa especial èmfasi en l’ús de la informació nominativa (noms i cognoms) per a l’estudi de la transmissió intergeneracional de la posició social, de la mobilitat ocupacional i per a l’estimació per mètodes indirectes de la mortalitat i dels moviments migratoris.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Veure fitxa
Anna Cabré Pla

Directora Honorària

Doctora en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Veure fitxa
Joana Maria Pujadas Mora

Investigadora i Professora Agregada als Estudis d'Arts i Humanitats (UOC)

Doctora en Ciències Històriques (Universitat de les Illes Balears)

TÈCNIC DE SUPORT

Veure fitxa
Miquel Valls Fígols

Tècnic de Suport a la Recerca/UAB

Llicenciat en Geografia (Universitat de Lleida)

COL·LABORADOR EXTERN

Antonio David Cámara Hueso,

Investigador, Dpto de Organización de Empresas, Marketing y Sociología. Universidad de Jaén (España)

Joan Pau Jordà Sánchez,
Raimon Masdéu Térmens,

Doctor en Història  (Universitat de Barcelona)

Carles Millàs Castellví,

Professor, Col·legi La Mercè (Martorell)

Jordi Gumà Lao,

Investigador, Universitat Pompeu Fabra (Espanya)

Miquel Amengual Bibiloni,

Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Kenneth Pitarch Calero,

Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Gabriel Brea Martínez,

Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

2019-2021
Condicionantes demográficos de la desigualdad económica, una aproximación histórica (siglos XVIII-XX) DEMO-DESIGUAL

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Referencia: RTI2018-095533-B-I00

2017-2018
XARXES: Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic

Entitat Finançadora: Programa RecerCaixa (Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l'Associació Catalana d’Universitats Públiques-ACUP)

Referencia: Convocatòria 2016

2017-2021
Grup d'Estudis de la Població (GEP)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2017 SGR 1626

2015-2017
Eines i procediments per a la informatització massiva de les fonts històriques de població

Entitat Finançadora: Programa RecerCaixa (Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l'Associació Catalana d’Universitats Públiques-ACUP)

Referencia: RecerCaixa 2014

2014-2017
Grup d'Estudis de la Població (GEP)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2014 SGR 864

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007