Educació i treball

La recerca en l’àrea d’educació i treball es centra en cinc grans temàtiques: 1) l’abast de les competències i habilitats al llarg del curs vital dels individus; 2) les diferències en el nivell d’instrucció entre les distintes generacions; 3) la inserció laboral en la joventut i la retirada definitiva del mercat de treball; 4) les relacions intergeneracionals (tant econòmiques com de cura) i, finalment; 5) els efectes de l’envelliment sobre el mercat de treball.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Veure fitxa
Pau Miret Gamundi

Investigador i Professor Associat dept. Sociologia (UAB)

Doctor en Sociologia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Veure fitxa
Elisenda Rentería Pérez

Investigadora Ramón y Cajal

Doctora en Demografia (Universidade Federal de Minas Gerias)

INVESTIGADOR DOCTOR

Veure fitxa
Amand Blanes Llorens

Investigador

Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Veure fitxa
Mariona Lozano Riera

Investigadora

Doctora en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Veure fitxa
Jeroen Spijker

Investigador

Doctor en Demografia (University of Groningen)

Veure fitxa
Pilar Zueras Castillo

Investigadora a l'ISER (U. Essex) i Coordinadora de l' Explorador Social (CED)

Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

TÈCNIC DE SUPORT

Veure fitxa
Teresa Menacho Montes

Banc de Dades i Informàtica

Llicenciada en Matemàtiques (Universidad de Sevilla)

COL·LABORADOR EXTERN

Elena Vidal Coso,

Postdoctoral Fellow, Institut de Démographie et Socioéconomie. Université de Genève (Switzerland)

2020-2023
Mejores empleos para vidas más largas: contrarrestando los efectos negativos del envejecimiento

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Referencia: PID2019-111666RJ-I00

2017-2021
Grup de Recerca en Demografia i Famílies (DEMFAMS)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2017 SGR 1454

2017-2021
Grup d'Estudis Demogràfics i de Migracions (GEDEM)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2017 SGR 1737

2016-2018
La sostenibilidad de las pensiones desde una perspectiva demogràfica: El aumento de la actividad laboral femenina y la mejora de la relación contribuyentes/pensionistas

Entitat Finançadora: Fundación Ramón Areces

2016-2017
Igualdad de genero y apoyo institucional: requisitos para recuperar la fecundidad ¿Estam@s preparad@s y dispuest@s?

Entitat Finançadora: Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ministerio de la Presidencia

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007