Fecunditat i famílies

L’àrea de fecunditat i famílies s’estructura en cinc grans línies de recerca que investiguen aspectes relacionats amb la fecunditat, la formació de la parella i les famílies, les relacions de gènere i el divorci, l’estructura de les llars, i les implicacions de les dinàmiques familiars en l’estratificació social. Aquesta àrea gaudeix d’una llarga tradició en el Centre d’Estudis Demogràfics, tradició iniciada als anys vuitanta amb estudis pioners a l’Estat espanyol sobre la cohabitació, el divorci, els mercats matrimonials o les famílies monoparentals. En el seus orígens, la major part de la recerca en aquesta àrea es basava en la situació de Catalunya i d’Espanya en el context Europeu. Recentment, però, l’àmbit d’estudi s’ha internacionalitzat amb treballs comparatius a escala mundial, totalment immersos en els debats actuals sobre la direcció, les causes i les conseqüències de les dinàmiques familiars en les nostres societats.