Salut i envelliment

L’envelliment, tant des del punt de vista individual como del col·lectiu, ha esdevingut un tema de creixent interès social i un aspecte destacat en les agendes públiques per les seves múltiples repercussions en la vida social i econòmica.
Un dels eixos d’investigació del grup se centra en l’anàlisi dels avenços en la longevitat i les transformacions en els patrons de morbimortalitat de la població, amb un especial interès en l’estudi de les tendències més recents de la mortalitat en les edats avançades, com a element clau per a la previsió de l’evolució futura de la mortalitat.
Un altre eix d’anàlisi estudia els canvis en l’estat de salut de la població i en les situacions de dependència de la gent gran, aspectes que són tractats conceptualment i metodològica integrant les característiques sociodemogràfiques de les persones que les pateixen, el seu context familiar i social, i les cures personals que reben, tant formals com informals.
El darrer eix aborda l’envelliment demogràfic, no només en termes de les seves causes i conseqüències, sinó també reformulant el propi concepte i els indicadors que s’empren per analitzar-lo.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Veure fitxa
Amand Blanes Llorens

Investigador

Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Veure fitxa
Jeroen Spijker

Investigador

Doctor en Demografia (University of Groningen)

INVESTIGADOR DOCTOR

Veure fitxa
Daniel Devolder Pennanguer

Investigador Associat

Doctor en Economia (Université París I)

Veure fitxa
Sarahí Rueda Salazar

Investigadora

Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

Veure fitxa
Pilar Zueras Castillo

Investigadora a l'ISER (U. Essex) i Coordinadora de l' Explorador Social (CED)

Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)

INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Veure fitxa
Hicham Achebak

Investigador en Formació (FI CED/UAB)

Graduat en Geografia i Planificació Territorial (Universitat Rovira i Virgili)

Veure fitxa
Carlos Fernando Félix Vega

Investigador en Formació (FPI CED/UAB))

Llicenciat en Ciències de la Comunicació (Universidad Autónoma de Baja California)

Veure fitxa
Hortense Fraser

Investigadora en Formació (UAB/CED)

Llicenciada en Ciències: Demografia i Relacions Internacionals (University of the West Indies)

TÈCNIC DE SUPORT

Veure fitxa
Teresa Menacho Montes

Banc de Dades i Informàtica

Llicenciada en Matemàtiques (Universidad de Sevilla)

COL·LABORADOR EXTERN

Jordi Gumà Lao,

Investigador, Universitat Pompeu Fabra (Espanya)

2018-2020
¿Las personas mayores tendrán parientes que les podrán cuidar en el futuro? Un estudio basado en un modelo mixto de micro-simulación y en agentes (ABM)

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Referencia: CSO2017-89721-R

2017-2021
Grup d'Estudis Demogràfics i de Migracions (GEDEM)

Entitat Finançadora: Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Referencia: 2017 SGR 1737

2016-2018
Anàlisi demogràfica de les desigualtats socioeconòmiques de la salut a Catalunya en el context de la darrera crisi econòmica: gènere, generació i territori

Entitat Finançadora: Programa RecerCaixa (Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l'Associació Catalana d’Universitats Públiques-ACUP)

Referencia: RecerCaixa 2015

2016-2019
Sociodemografía del sistema público de pensiones y del cuidado de la población mayor dependiente

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Referencia: CSO2016-77449-R

2016-2017
Igualdad de genero y apoyo institucional: requisitos para recuperar la fecundidad ¿Estam@s preparad@s y dispuest@s?

Entitat Finançadora: Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ministerio de la Presidencia

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007