Gerència i Administració

Eulàlia Camps Vidal  ecamps@ced.uab.cat

Secretària de Direcció

Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona)
M. Dolores Lucena Díaz  loli@ced.uab.cat

Gestió Econòmica i Administració

Grau Superior en Administració i Comerç
Gerard Mayor Eixarch  gmayor@ced.uab.cat

Administració i Infraestructures

Grau Superior en Administració i Finances
Sergio Montes López  smontes@ced.uab.cat

Gestió Econòmica i Administració

Llicenciat en Economia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Ruth Pastor Llaudet  ruth@ced.uab.cat

Administració i Infraestructures

Grau Superior en Administració i Comerç
Hermínia Pujol Estragués  hpujol@ced.uab.cat

Gerent

Doctora en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)