Tornar

Juan Antonio Módenes Cabrerizo

ORCID 0000-0003-3049-7495 Investigador i Professor Titular dept. Geografia (UAB)

Titulació: Doctor en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Línia/es de recerca: Canvi urbà i mobilitat residencial, Demografia de l'habitatge

Juan A. Módenes és doctor en Geografia, professor titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador associat al Centre d’Estudis Demogràfics.  Imparteix docència de demografia general i geografia social en el Grau Oficial de Geografia i Ordenació del Territori, de la UAB, i de demografia urbana residencial al Màster Oficial de Estudis Territorials i de la Població. Ha desenvolupat la seva recerca sobre Demografia  Urbana i Regional, específicament sobre la mobilitat residencial, la vinculació de la població i l'habitatge i les previsions de demanda residencial. Ha dirigit o dirigeix diverses tesis doctorals en el Programa de Doctoral en Demografia (CED-UAB) sobre anàlisi de la residencia secundària, mobilitat de la població, projeccions de població, envelliment i habitatge, migracions internes, estructures residencials i àrees metropolitanes. Els seus interessos actuals se centren en el canvi del sistema residencial espanyol en comparació amb altres països europeus. Actualment és també coeditor de la revista Documents d'Anàlisi Geogràfica (Scopus, ESCI).

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2016-2020
Comportamientos demográficos y estrategias residenciales: apuntes para el desarrollo de nuevas políticas sociales

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Referencia: CSO2016-79142-R

2014-2017
Movilidad geográfica y acceso a la vivienda: España en perspectiva internacional

Entitat Finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Referencia: CSO2013-45358-R

2011-2014
La reconfiguración de la relación población-vivienda en un contexto de crisis: un estudio comparativo europeo

Entitat Finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+I

Referencia: CSO2010-17133/GEOG