Tornar

Miguel González Leonardo

Investigador en Formació (CED/UAB)

Titulació: Graduat en Geografia (Universidad de Valladolid)
Línia/es de recerca: Migracions internes i demografia espacial, Mobilitat residencial i canvi urbà

2019