Transparency portal

Política de Privacitat

La protecció de dades del CED està regida d’acord amb els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de l’esmentada Llei (RLOPD), pel Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i per la resta de normativa vigent en aquesta matèria que li és aplicable.

Nova política de protecció de dades

A partir del 25 de maig entra en vigor una nova legislació europea, amb l’objectiu de garantir una major protecció de les dades personals enregistrades pel Centre d’Estudis Demogràfics lligades a la pròpia administració del CED, a les activitats de recerca i formació que aquí es desenvolupen i també als elements de difusió corresponents.

Informació bàsica sobre la protecció de dades

  1. Responsable del tractament.

El responsable és el Centre d’Estudis Demogràfics, el qual tractarà les dades que es facilitin i/o es generin durant la relació amb el CED.

  1. Finalitat del tractament de dades.

Les dades personals es tracten per: gestions administratives i de funcionament del CED; gestions relatives a la recerca i la formació desenvolupada en el CED; i gestions referents als elements de difusió del CED.

  1. Destinataris de les dades personals i transferències internacionals de dades.

Els principals destinataris inclouen diverses entitats relacionades amb l’activitat i la gestió del CED, i inclouen algunes transferències internacionals, per a les quals s’adoptaran les garanties adequades.

Drets

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament.

Qualsevol dubte sobre les teves dades personals o necessites saber com accedir o eliminar a les dades emmagatzemades, si us plau, contacte amb personaldata@ced.uab.es.

Informació addicional.

Disponible a l’URL: http://apdcat.gencat.cat/ca/inici