Socio-demographic studies

2019
La gentrificació a la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva de gènere. Una anàlisi quantitativa

Funding entity: Ajuntament de Barcelona

2019
Estudi d’actualització de dades demogràfiques de llars i població per al Pla territorial sectorial d’habitatge

Funding entity: Institut Català del Sòl i Agència de l’Habitatge de Catalunya

2019
Envelliment i habitabilitat a la Metròpoli de Barcelona. La dimensió econòmica i socioassistencial de l’autonomia residencial de les persones grans: perspectives de futur a l’àmbit metropolità

Funding entity: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2018
Españoles e hispanos en Estados Unidos

Funding entity: Universidad de Alcalá

2018-2019
Estudi de diagnosi de la pobresa i la vulnerabilitat social a la comarca del Maresme

Funding entity: Consell Comarcal del Maresme

2018
Anàlisi demogràfica i projeccions dels municipis de l’àmbit rural català 2017-2027

Funding entity: Fundació Món Rural

2018-2019
Necessitats d’habitatge dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Funding entity: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2017
Caracterització sociodemogràfica de la població del districte de Nou Barris i la seva distribució territorial interna

Funding entity: Alba Sud

2017
Informe sobre la situación demográfica en España

Funding entity: Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

2017
Anàlisi sociodemogràfica a l'entorn de l'Avinguda Meridiana

Funding entity: Intelligent Mobility

2017
Estudi socioeconòmic sobre l’atracció i retenció de joves talents

Funding entity: Promoció econòmica. Ajuntament de Sabadell

2017
Resultats escolars, migració i territori. Catalunya, 2011-2016

Funding entity: Secretaria General de Migracions. Generalitat de Catalunya

2016
Estimation of household size and living arrangements by age for all countries with available data

Funding entity: United Nations. Population Division

2016-2017
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 15/16

Funding entity: Vila Universitària S.A.

2015
Panoràmica demogràfica sobre la immigració a Catalunya

Funding entity: Instratègies

2015
Canvis i tendències demogràfiques a l'AMB al nou mil·leni

Funding entity: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2015-2016
Som cohesió: Catalunya, país d'immigrants

Funding entity: Òmnium Cultural

2015-2016
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 14/15

Funding entity: Vila Universitària S.A.

2014
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 13/14

Funding entity: Vila Universitària S.A.

2014
Participació en la construcció del contingut científic per a l'exposició dels treballs actuals del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Funding entity: Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Situació, tendències i previsions de població a l'AMB en el marc del Pla Director Urbanístic Metropolità

Funding entity: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

2014
Un segle de migració valenciana a Catalunya. Migracions, població valenciana i la seva descendència a Catalunya

Funding entity: Obra social “La Caixa”

2014
Population Europe Resource Finder and Archive (PERFAR) - Family Policies (Spain): Overview of the family and educational policies in Spain

Funding entity: Max Planck Institute for Demographic Research

2013
Gender Equity and Fertility in Postindustrial Societies

Funding entity: National Science Foundation (U.S.) and Weatherhead Center for International Affairs (Harvard University)

2013
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 12/13

Funding entity: Vila Universitària S.A.

2012
Paternité et divorce en Espagne

Funding entity: Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

2012
La migració a l'Enquesta demogràfica 2007

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2012
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 11/12

Funding entity: Vila Universitària S.A.

2012
Anàlisi de l’evolució de les defuncions a la ciutat de Barcelona durant el període 1975-2010

Funding entity: Cementiris de Barcelona

2011
Gent Gran i conducció a Espanya. Aportacions per a una mobilitat sostenible

Funding entity: Reial Automòbil Club de Catalunya

2011-2012
Característiques sociodemogràfiques dels usuaris de les TIC a la primera dècada del segle XXI

Funding entity: CAPRABO S.A.

2011-2013
Retorns del mercat de treball a l'educació i desigualtats socials

Funding entity: Fundació Jaume Bofill

2011-2012
Trends in Catalan Demographic History (TRENCADÍS)

Funding entity: Max Planck Institute for Demographic Research

2011
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 10/11

Funding entity: Vila Universitària S.A.

2010
Les pautes d'assentament de la població estrangera i escenaris prospectius: perspectiva municipal de l'arrelament a la província de Barcelona, 2006-2009

Funding entity: Diputació de Barcelona

2010-2011
La propiedad de la vivienda en tiempos de bonanza, España 2004-2007. Análisis sociodemográfico y territorial

Funding entity: Fundació Abertis

2010
Anàlisi de la fecunditat de la població de Catalunya segons l'Enquesta Demogràfica de l'IDESCAT (2007)

Funding entity: Institut d'Estadística de Catalunya

2010
Mobilitat, limitacions sensorials i accidentalitat entre la gent gran a Espanya

Funding entity: Reial Automòbil Club de Catalunya

2010
Valoració dels serveis oferts als residents de la Vila Universitària. Curs 08/09

Funding entity: Vila Universitària S.A.