Back

Antonio José Medina Cruz

ORCID 0000-0001-9854-162X Research Support Technician

Educational qualifications: Ph.D in Demography (Universitat Autònoma de Barcelona)
Research Theme/s:

Doctor en Demografia per la UAB (2015) i Llicenciat en Geografia per la UB

Des de la seva memòria de doctorat, al 2007, La movilidad cotidiana en España a partir del censo de 2001. Una aproximación geográfica y sociodemográfica, la seva carrera investigadora ha estat molt lligada a l’estudi de la mobilitat residencial i quotidiana. Va formar part de l’equip de mobilitat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i des de 2011 forma part de l’equip del Centre d’Estudis Demogràfics. Doctorat el 2015 a través de la presentació de la Tesi Doctoral La movilidad residencial en la Región Metropolitana de Barcelona: delimitación y anàlisis de espacios migratorios codirigida pels doctors Juan Antonio Módenes i Marc Ajenjo

Ha format part de l’equip de Demografia Històrica del Centre d’Estudis Demogràfics dirigit per la doctores Anna Cabré i Joana Maria Pujades i, a l’actualitat forma part de l’equip de nupcialitat, famílies i llars del mateix centre dirigit pel doctor Albert Esteve.

2018
2016
2015
2011