Back

Jordi Bayona Carrasco

ORCID 0000-0003-2819-9085 Researcher and Adjunct Professor Dept. of Geography (UB)

Educational qualifications: Ph.D in Demography (Universitat Autònoma de Barcelona)
Research Theme/s: International migrations, Internal migrations and spatial demography

Investigador del CED i professor associat al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. És Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB, 1998), Postgrau en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població (CED, 1998) i Doctor en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 2006) amb una tesis sobre les pautes d’assentament de la immigració estrangera a la ciutat de Barcelona. Les seves línees d’investigació se centren en l’estudi de la immigració internacional i en l’anàlisi demogràfica de la població de nacionalitat estrangera, amb especial atenció sobre les pautes de segregació i concentració residencials, i la mobilitat residencial de la població.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2004
2017-2018
Inmigración extranjera, concentración territorial y efecto barrio en España

Funding entity: Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria