Seminars

Javier Sebastian Ruiz Santacruz imparteix el Seminari "Manipulación previa de grandes bases de datos en motores SQL para el procesamiento posterior en R"

Organitza: Centre d'Estudis Demogràfics

Venue: Sala Àngels Torrents, CED

Time: 12:00 - 13:00