Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

TESEO 1976-1999 : tesis doctorales en España

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE


Pàgines: 18+CD-ROM
International handbook on internal migration

NULL


Pàgines: 438
ISBN: 0-313-25858-9
Demography of aging

COMMITTEE ON POPULATION


Pàgines: 412
ISBN: 0-309-05085-5
Historia de las poblaciones de Europa (Vol. III: Los tiempos inciertos, 1914-2000)

BARDET, Jean-Pierre; DUPÂQUIER, Jacques (Dirección)


Pàgines: 687
ISBN: 84-7738
La sociedad multiétnica : pluralismo, multiculturalismo y extranjeros

SARTORI, Giovanni


Col·lecció: (Pensamiento)
Pàgines: 139
ISBN: 84-306-0416-2
El Ejido, la ciudad cortijo : claves socioeconómicas del conflicto étnico

CHECA, Francisco [et al.]


Col·lecció: (Icaria Antrazyt; 166)
Pàgines: 207
ISBN: 84-7426-509-6
Globalització : les conseqüències humanes

BAUMAN, Zygmunt


Col·lecció: (Biblioteca Oberta. Món Global; 17)
Pàgines: 174
ISBN: 84-7306-677-4 (ECSA) 84-8429-176-3 (Ediuoc)
Démographie : analyse et synthèse. 1. La dynamique des populations

CASELLI, Graziella; VALLIN, Jacques; WUNSCH, Guillaume (Dir)


Pàgines: 550
ISBN: 2-7332-2011-X
Tècniques avançades de bases de dades

SISTAC, Jaume (Coord)


Col·lecció: (Manuals; 38)
Pàgines: 389
ISBN: 84-8429-106-5
Bases de dades

SISTAC, Jaume (Coord)


Col·lecció: (Manuals; 37)
Pàgines: 330
ISBN: 84-8429-105-7
Human demography and disease

SCOTT, Susan; DUNCAN, Christopher J.


Pàgines: 354
ISBN: 0-521-62052-X
Historia de las poblaciones de Europa (Vol. I: De los orígenes a las premisas de la revolución demográfica)

BARDET, Jean-Pierre; DUPÂQUIER, Jacques (Dirección)


Pàgines: 575
ISBN: 84-7738-923-3
Historia de las poblaciones de Europa (Vol. II: La revolución demográfica, 1750-1914)

BARDET, Jean-Pierre; DUPÂQUIER, Jacques (Dirección)


Pàgines: 557
ISBN: 84-7738-924-1
Internal migration and regional population dynamics in Europe : a synthesis

REES, Philip; KUPISZEWSKI, Marek


Col·lecció: (Population Studies; 32)
Pàgines: 113
ISBN: 92-871-3923-7
Ciutat de ciutats : reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya

NEL·LO, Oriol


Col·lecció: (Biblioteca Universal Empúries; 154)
Pàgines: 239
ISBN: 84-7596-803-1
DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving


ISSN:
Comparative Population Studies


ISSN:
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social


ISSN: 2254-3295
Treballs de la Societat Catalana de Geografia


Números: Nº 1/ 1984 - Nº 75/ 2013
ISSN: 1133-2190
The Immigration History Newsletter


Números: Vol. 1-Nº 1/ 1968 - Vol. 19-Nº 2/ 1987
ISSN: 0579-4374
Studies in Family Planning


Números: Vol. 25-Nº 6/ 1994 - Vol. 45-Nº 1/ 2014
ISSN: 0039-3665
Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica


Números: LVIII Nº 3-4/ 2004 - LXI Nº 1-2/2007
ISSN: 0035-6832
Revue Quetelet


Números: Vol. 1-Nº 1/ 2013 -
ISSN: 2034-9378
Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI)


Números: Vol. 1-Nº 1/ 1985 - Vol. 29-Nº 4/ 2013
ISSN: 0765-0752
Revue des Revues Démographiques


Números: Nº 43/ 1987 - Nº 95-98/ 2000
ISSN: 0377-8959
Revista Latinoamericana de Población


Números: Vol. I-Nº 1/ 2007 - Vol. 2-Nº 3/ 2008
ISSN: 2175-8581
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)


Números: Nº 1/ 1978 - Nº 136/ 2011
ISSN: 0210-5233
Revista de Geografia


Números: Nº 1/2002 - Nº 45/2008
ISSN: 0048-7708
Revista de Demografía Histórica


Números: I-1/ 1983 - XXX-II/ 2012
ISSN: 0213-1145
Revista de Antropología Social


Números: Vol. 11/2002 - Vol. 18/2009
ISSN: 1131-558X