Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

X Congreso Español de Sociología : Sociología y sociedad en España. Hace 30 años; dentro de 30 años (Pamplona. 1-3 Julio, 2010)

FEDERACION ESPAÑOLA DE SOCIOLOGIA


Pàgines: CD-ROM
Guía de los archivos de la Iglesia en España [Recurso electrónico]

ASOCIACION DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA; ARXIU DIOCESÀ DE BARCELONA


Col·lecció: (Instrumentos Informáticos de Consulta de los Archivos de la Iglesia en España;1
Pàgines: CD-ROM
Anuari estadistic de la ciutat de València : 2009

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: ISSN 1889-0962
Anuari estadistic de la ciutat de València : 2012

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: ISSN 1889-0962
Anuari estadístic : Manresa 2006

AJUNTAMENT DE MANRESA


Pàgines: CD-ROM
Anuari estadístic de Sabadell 2010

AJUNTAMENT DE SABADELL


Pàgines: CD-ROM
Datos económicos y sociales de los municipios de España (Diciembre 2008)

CAJA ESPAÑA


Pàgines: CD-ROM
Anuari estadístic de Sabadell 2009

AJUNTAMENT DE SABADELL


Pàgines: CD-ROM
Anuari estadistic de la ciutat de València : 2008

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: ISSN 1889-0962
Anuari estadístic de Sabadell 2008

AJUNTAMENT DE SABADELL


Pàgines: CD-ROM
Terrassa : anuari estadístic 2006

AJUNTAMENT DE TERRASSA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-86838-79-7
Anuario estadístico de inmigración : año 2006

MINISTERIO DEL TRABAJO E INMIGRACION. OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACION


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1887-486X
Quand la population change... restitution d'une recherche au Mali

LESCLINGAND, Marie; HERTRICH, Véronique


Pàgines: CD-ROM
Nomenclátor 1999 : relación de unidades poblacionales. Renovación del Padrón Municipal a 1 de enero de 1999

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
Padron 2001 : explotación estadística y nomenclátor del padrón municipal a 1 de enero de 2001 [Recurso electrónico]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-260-3612-0