Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Padron 2002 : explotación estadística y nomenclátor a 1 de enero de 2002 [Recurso electrónico]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-260-3612-0
Resultados detallados del padrón continuo, 1998-2003

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2673-3
Padron 2003 : explotación estadística y nomenclátor a 1 de enero de 2003 [Recurso electrónico]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: ISSN 1696-0297
Padron 2004 : explotación estadística y nomenclátor a 1 de enero de 2004 [Recurso electrónico]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: ISSN 1696-0297
Bibliografía española de revistas científicas de ciencias sociales y humanidades : base de datos referencial especializada en publicaciones periódicas españolas (Edición 2007)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1575-0175
Anuari estadístic de Sabadell 2007

AJUNTAMENT DE SABADELL


Pàgines: CD-ROM
Anuario Internacional CIDOB 2007 : claves para interpretar la política exterior española y las relaciones internacionales en 2006

FUNDACIÓ CIDOB


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-87072-83-3
XXXIII Reunión de Estudios Regionales (León. 15-16 de noviembre, 2007)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-690-8351-2
Sistema socioeconómico y georeferencial sobre la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. Análisis de la violencia de género en Ciudad Juárez, Chihuaha : propuestas para su prevención

RUBIO, Rodolfo [et al.]


Pàgines: CD-ROM
XI Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas (Zamora. 28-31 de marzo, 2001)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-95721-04-X
Trajectòries migratòries de la població estrangera a Catalunya [Recurs electrònic] : les poblacions marroquina, equatoriana i pakistanesa

ARTAL, Carme; PASCUAL, Àngels; SOLANA, Miguel


Col·lecció: (Síntesi. Documents a la Recerca; 5)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-690-6802-1
Encuesta de población activa : Andalucía. Datos anuales 2006

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA (IEA)


Col·lecció: (Estadísticas Sociales)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-96659-32-2
El mercado de trabajo en Andalucía : datos estructurales 2007

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA (IEA)


Col·lecció: (Estadísticas Sociales)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-96659-34-6
IX Congreso Español de Sociología : Poder, cultura y civilización (Barcelona. 13-15 septiembre, 2007)

NULL


Pàgines: CD-ROM
Estadísticas del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid 1993-1997 (I. Nacimientos. II. Matrimonios. III. Defunciones)

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Col·lecció: (Documentación y Estadística)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-1707-6