Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Resultados detallados del padrón continuo, 1998-2003

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2673-3
Anuari estadístic de Sabadell 2007

AJUNTAMENT DE SABADELL


Pàgines: CD-ROM
XI Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas (Zamora. 28-31 de marzo, 2001)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-95721-04-X
XXXIII Reunión de Estudios Regionales (León. 15-16 de noviembre, 2007)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-690-8351-2
Padron 2001 : explotación estadística y nomenclátor del padrón municipal a 1 de enero de 2001 [Recurso electrónico]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-260-3612-0
Anuario Internacional CIDOB 2007 : claves para interpretar la política exterior española y las relaciones internacionales en 2006

FUNDACIÓ CIDOB


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-87072-83-3
Padron 2003 : explotación estadística y nomenclátor a 1 de enero de 2003 [Recurso electrónico]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: ISSN 1696-0297
Nomenclátor 1999 : relación de unidades poblacionales. Renovación del Padrón Municipal a 1 de enero de 1999

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA


Pàgines: CD-ROM
Datos económicos y sociales de los municipios de España (Diciembre 2008)

CAJA ESPAÑA


Pàgines: CD-ROM
Anuario estadístico de inmigración : año 2006

MINISTERIO DEL TRABAJO E INMIGRACION. OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACION


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1887-486X
Estadísticas demográficas de la Comunidad de Madrid 2005 (Vol. II)

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-451-2901-5
Bibliografía española de revistas científicas de ciencias sociales y humanidades : base de datos referencial especializada en publicaciones periódicas españolas (Edición 2005)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1575-0175
Investigación Demográfica en México : VII Reunión Nacional (Guadalajara. 2-5 de diciembre, 2003)

NULL


Pàgines: CD-ROM
Trajectòries migratòries de la població estrangera a Catalunya [Recurs electrònic] : les poblacions marroquina, equatoriana i pakistanesa

ARTAL, Carme; PASCUAL, Àngels; SOLANA, Miguel


Col·lecció: (Síntesi. Documents a la Recerca; 5)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-690-6802-1
Bibliografía española de revistas científicas de ciencias sociales y humanidades : base de datos referencial especializada en publicaciones periódicas españolas (Edición 2004)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1575-0175