Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Estadísticas demográficas de la Comunidad de Madrid 2005 (Vol. II)

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-451-2901-5
Trajectòries migratòries de la població estrangera a Catalunya [Recurs electrònic] : les poblacions marroquina, equatoriana i pakistanesa

ARTAL, Carme; PASCUAL, Àngels; SOLANA, Miguel


Col·lecció: (Síntesi. Documents a la Recerca; 5)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-690-6802-1
Estadísticas del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid 1993-1999 / Estadísticas de mortalidad según causas múltiples de la Comunidad de Madrid 1991-1999

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2229-0
Bibliografía española de revistas científicas de ciencias sociales y humanidades : base de datos referencial especializada en publicaciones periódicas españolas (Edición 2004)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1575-0175
El mercado de trabajo en Andalucía : datos estructurales 2006

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA (IEA)


Col·lecció: (Estadísticas Económicas)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-89178-51-2
XI Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (Tordesillas. 28-28 de mayo, 2005)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-89743-38-X
Estadística del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid : 1993-2002 / Estadísticas de mortalidad según causas múltiples de la Comunidad de Madrid : 1991-2002

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2663-6
Encuesta de población activa : Andalucía. Datos anuales 2006

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA (IEA)


Col·lecció: (Estadísticas Sociales)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-96659-32-2
Estadística del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid : 1993-2003 / Estadísticas de mortalidad según causas múltiples de la Comunidad de Madrid : 1991-2003

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1696-0416
Investigación Demográfica en México : VII Reunión Nacional (Guadalajara. 2-5 de diciembre, 2003)

NULL


Pàgines: CD-ROM
Encuesta de población activa : Andalucía. Datos anuales 2005

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA (IEA)


Col·lecció: (Estadísticas Sociales)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-96156-73-7
IX Congreso Español de Sociología : Poder, cultura y civilización (Barcelona. 13-15 septiembre, 2007)

NULL


Pàgines: CD-ROM
Estadísticas del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid 1993-1997 (I. Nacimientos. II. Matrimonios. III. Defunciones)

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Col·lecció: (Documentación y Estadística)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-1707-6
Estadística del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid : 1993-2004 / Estadísticas de mortalidad según causas múltiples de la Comunidad de Madrid : 1991-2004

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1696-0416
El mercado de trabajo en Andalucía : datos estructurales 2007

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA (IEA)


Col·lecció: (Estadísticas Sociales)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-96659-34-6