Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Estadísticas del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid 1993-1999 / Estadísticas de mortalidad según causas múltiples de la Comunidad de Madrid 1991-1999

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2229-0
Estadística del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid : 1993-2000 / Estadísticas de mortalidad según causas múltiples de la Comunidad de Madrid : 1991-2000

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2343-2
Estadística del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid : 1993-2002 / Estadísticas de mortalidad según causas múltiples de la Comunidad de Madrid : 1991-2002

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2663-6
Estadística del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid : 1993-2003 / Estadísticas de mortalidad según causas múltiples de la Comunidad de Madrid : 1991-2003

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1696-0416
Estadística del movimiento natural de la población de la Comunidad de Madrid : 1993-2004 / Estadísticas de mortalidad según causas múltiples de la Comunidad de Madrid : 1991-2004

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1696-0416
El mercado de trabajo en Andalucía : datos estructurales 2006

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA (IEA)


Col·lecció: (Estadísticas Económicas)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-89178-51-2
Encuesta de población activa : Andalucía. Datos anuales 2005

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA (IEA)


Col·lecció: (Estadísticas Sociales)
Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-96156-73-7
Anuario estadístico de inmigración : año 2005

MINISTERIO DEL TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACION


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1887-486X
XI Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (Tordesillas. 28-28 de mayo, 2005)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-89743-38-X
Ecuador : ENDEMAIN 2004. Reproductive health survey : survey materials

CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION Y DESARROLLO SOCIAL (CEPAR)


Pàgines: CD-ROM
Estadísticas demográficas de la Comunidad de Madrid 2005 (Vol. II)

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 978-84-451-2901-5
Population et travail : dynamiques démographiques et activités (Colloque International. Aveiro, 18-22 septembre, 2006)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DÉMOGRAPHES DE LANGUE FRANÇAISE (AIDELF)


Pàgines: CD-ROM
Investigación Demográfica en México : VII Reunión Nacional (Guadalajara. 2-5 de diciembre, 2003)

NULL


Pàgines: CD-ROM
Bibliografía española de revistas científicas de ciencias sociales y humanidades : base de datos referencial especializada en publicaciones periódicas españolas (Edición 2004)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1575-0175
Bibliografía española de revistas científicas de ciencias sociales y humanidades : base de datos referencial especializada en publicaciones periódicas españolas (Edición 2005)

NULL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 1575-0175