Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Vital statistics of the United States 1997. Volume 1: Natality

NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS (UNITED STATES)


Pàgines: CD-ROM
Los españoles y la inmigración : 1991-1998

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (IMSERSO)


Col·lecció: (Observatorio Permanente de la Inmigración)
Pàgines: CD-ROM
Estadística de padrón continuo de la Comunidad de Madrid 1998-1999

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
Encuesta de población activa de la Comunidad de Madrid : series históricas 1997-1998

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-1603-7
Anuario estadístico de la Comunidad de Madrid : 1985-2001

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2051-4
Anuario estadístico de la Comunidad de Madrid, 1985-2004

INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-451-2627-X
Anuari estadístic de Catalunya 1992-1999

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT)


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-393-4914-9
Working papers : Índex 1989-2002

INSTITUT DE CIÈNCIES POLÌTIQUES I SOCIALS (ICPS)


Col·lecció: (Working Papers; 200)
Pàgines: CD-ROM
Informació estadística del Departament de Treball : anuari 1997

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-393-4720-0
Anuari estadístic de Catalunya 1992-2001

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT)


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-393-5536-X
Informació estadística del Departament de Treball : anuari 1998

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL


Pàgines: CD-ROM
Anuari estadístic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 1997

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-393-4720-0
Cerdà i Barcelona : visita interactiva a les seves propostes per a l'Eixample

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA


Pàgines: CD-ROM
Índex electrònic de la Gran Enciclopèdia Catalana [Recurs electrònic]

ENCICLOPÈDIA CATALANA


Pàgines: CD-ROM
ISBN: 84-412-2691-1
Informe [recurs electrònic] : propostes d'intervenció per a la conciliació d'horaris familiars, escolars i laborals

CARDUS I ROS, Salvador


Pàgines: CD-ROM