Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Tablas de mortalidad

ORTEGA, Antonio


Col·lecció: (Serie B; 1008)
Pàgines: 196
Fuentes para un estudio de demografía histórica de Chile en el siglo XVIII

CONTRERAS ARIAS, Juan [et al.]


Pàgines: 70
La mortalidad en la Argentina : evolución histórica y situación en 1970

MÜLLER, María S.


Pàgines: 111
Demografía matemática : selección de artículos

LOTKA, Alfred J.


Pàgines: 148
Fecundidad : artículos seleccionados

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA


Col·lecció: (Serie D; 1033)
Pàgines: 219
La sociología del comportamiento demográfico

DAVIS, Kinsley


Col·lecció: (Serie DS; 13)
Pàgines: 29
La nupcialidad de las mujeres solteras en América Latina

CAMISA, Zulma


Col·lecció: (Serie A; 1034)
Pàgines: 140
Diferencias socioeconómicas de la fecundidad en Argentina : 1958-1968

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA; UNFPA


Col·lecció: (Serie A; 1041)
Pàgines: 87
América Latina : situación demográfica evaluada en 1980

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE)


Col·lecció: (Serie A; 168)
Pàgines: 47
Seminario sobre métodos para medir variables demográficas : fecundidad y mortalidad (San José, Costa Rica. 16-24 septiembre, 1971)

BRASS, William; SOMOZA, Jorge L.


Col·lecció: (Serie DS; 9)
Pàgines: 146
Seminario sobre bioestadísticas de la reproducción humana : sesiones de trabajo

LERIDON, Henri


Col·lecció: (Serie D; 1030)
Pàgines: 214
El uso de modelos lineales en el análisis demográfico, con aplicaciones al estudio de la mortalidad infantil

BOCAZ, Albino


Col·lecció: (Serie A; 166)
Pàgines: 70
Preparating subnational population projections : a manual for selected indirect methods

KAYANI, Ashraf K.


Col·lecció: (Serie B; 48)
Pàgines: 68
Las estructuras modelo de fecundidad de Coale-Trussell : un análisis empleando información de América Latina

FERNANDEZ, Rogelio


Col·lecció: (Serie C; 1010)
Pàgines: 85
Compatibilidad entre población y mortalidad

BOCAZ, Albino


Col·lecció: (Serie A; 165)
Pàgines: 53