Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Política de población : ¿Qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo?

MIRO, Carmen A.


Col·lecció: (Serie A; 110)
Pàgines: 14
El método de hijos propios para estimar tasas de fecundidad por edad...

FEENEY, Griffith


Col·lecció: (Serie D; 92)
Pàgines: 29
Estimación de parámetros demográficos a partir de información censal y de registros

FEENEY, Griffith


Col·lecció: (Serie D; 93)
Pàgines: 26
Algunos efectos del desarrollo sobre la población

FUCARACCIO, Angel


Col·lecció: (Serie A; 149)
Pàgines: 72
Estimación de tasas de mortalidad infantil a partir de información de sobrevivencia de hijos clasificados por edad de la madre

FEENEY, Griffith


Col·lecció: (Serie D; 87)
Pàgines: 19
Estimación de tendencias de mortalidad a partir de información de hijos sobrevivientes

FEENEY, Griffith


Col·lecció: (Serie D; 88)
Pàgines: 37
Nuevos adelantos en la estimación indirecta de la mortalidad

HILL, Kenneth; TRUSSELL, James


Col·lecció: (Serie D; 89)
Pàgines: 39
América Latina : evaluación de la situación demográfica en el quinquenio 1970-1975

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE)


Col·lecció: (Serie A; 155)
Pàgines: 37
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la estructura por edades de las muertes : aplicación a datos de San Felipe en torno a 1787

ARREXT, Carmen; MELLAFE, Rolando; SOMOZA, Jorge L.


Col·lecció: (Serie A; 150)
Pàgines: 28
Fertility estimate through the own-children method : an application to data from Argentina, 1895

ARREXT, Carmen; MELLAFE, Rolando; SOMOZA, Jorge L.


Col·lecció: (Serie A; 154)
Pàgines: 28
Mortality estimates in a Parish of Santiago from orphahood information. Ñuñoa, 1866-1871

ARREXT, Carmen; MELLAFE, Rolando; SOMOZA, Jorge L.


Col·lecció: (Serie A; 145)
Pàgines: 20
La mortalidad en los primeros años de vida en los países de América Latina

BEHM, Hugo R.


Col·lecció: (Serie A; 1024)
Pàgines: 67
Tasa de crecimiento nula para los países en vía de desarrollo en el año 2000, ¿sueño o realidad?

BOURGEOIS-PICHAT, Jean; TALEB, Si-Ahmed


Col·lecció: (Serie DS; 2)
Pàgines: 20
Aplicación de la teoría de las poblaciones estables a un sistema de Seguridad Social

BOURGEOIS-PICHAT, Jean


Col·lecció: (Serie DS; 3)
Pàgines: 24
Ajuste e interpretación de datos demográficos (Traducción del documento Disciplining Demographic Data)

BRASS, William


Col·lecció: (Serie DS; 8)
Pàgines: 23