Biblioteca

La biblioteca del Centre d’Estudis Demogràfics és l’única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població. Posa a l’abast de la comunitat científica i universitària totes les estadístiques de població espanyola (des del 1860) i d’una extensa bibliografia en demografia espanyola i internacional. A més, conté obres en matèria de: estadística, sociologia, estudis de gènere, economia, urbanisme, geografia, etc. També disposa d’una col·lecció de les revistes demogràfiques més importants dins el panorama nacional i internacional, així com una notable col·lecció de tesis doctorals, part de les quals es poden consultar en línia a través del portal TDX.
El fons consta de 10.715 volúmens en format paper, i 82 publicacions seriades, aproximadament, de les quals, algunes s’han deixat de publicar i altres, actualment, s’editen només en format digital.
Per facilitar la difusió i recerca de materials, la biblioteca elabora un llistat mensual de les novetats rebudes.

Probabilità e induzione

NULL


Col·lecció: Supplemento al nº 3 de Statistica
Pàgines: 524
Entre Sevilla y Madrid : estudio sobre Hauser y su entorno

NULL


Pàgines: 243
ISBN: 84-8499-166-0
O abandono de crianças em Ponte de Lima, 1625-1910

DA FONTE, Teodoro Alfonso


Pàgines: 190
ISBN: 972-9397-23-6
Nación e inmigración : los españoles en Cuba (ss. XIX y XX)

MALUQUER DE MOTES, Jordi


Col·lecció: (Cruzar el Charco; 1)
Pàgines: 190
ISBN: 84-7286-332-8
Migraciones internas y medium-distance en la Península Ibérica, 1500-1900 (I Conferencia Europea de la Comisión Internacional de Demografía Histórica. Santiago de Compostela. 22-25 Septiembre, 1993)

NULL


Pàgines: 2 vol.
Pobreza y asistencia benéfica : el Hospital de San Sebastián de Ecija, 1813-1942

VALENZUELA CANDELARIO, José


Col·lecció: (Historia y Geografía; 12)
Pàgines: 172
ISBN: 84-472-0301-8
What we know about health transition : the cultural, social and behavioural determinants of health

NULL


Col·lecció: (Health Transition Series; 2)
Pàgines: 2 vol.
ISBN: 0-7315-1106-9
Quando o rico se faz pobre : misericórdias, caridade e poder no Império Português, 1500-1800

SÁ, Isabel dos Guimarães


Col·lecció: (Outras Margens)
Pàgines: 320
ISBN: 972-8325-16-9
Emigração e alfabetização : o Alto-Minho e a Miragem do Brasil

RODRIGUES, Henrique


Pàgines: 277
ISBN: 972-96543-0-1
Démographie historique

MARCILIO, Maria Luiza; CHARBONNEAU, Hubert


Col·lecció: (Publications de l'Université de Rouen; 63)
Pàgines: 213
ISBN: 2-13-036076-9
La ville de Sâo Paulo : peuplement et population 1750-1850

MARCILIO, Maria Luiza


Pàgines: 242
The health transition : methods and mesures

NULL


Col·lecció: (Health Transition Series; 3)
Pàgines: 438
ISBN: 0-7315-1270-7
Estudios sobre agricultura y población en la España moderna

EIRAS ROEL, Antonio


Col·lecció: (SEMATA; 3)
Pàgines: 197
ISBN: 84-86728-56-8
Bibliographie internationale de la démographie historique 1994-1995

COMITÉ INTENATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES; SOCIÉTÉ DE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE; IUSSP


Pàgines: 240
Dinámicas demográficas en la Galicia del Antiguo Régimen

PEREZ GARCIA, José Manuel


Pàgines: 21