Workshops

Barcelona Summer School of Demography

Organitza: Centre d’Estudis Demogràfics

Lloc: Centre d’Estudis Demogràfics, Bellaterra

Hora: 10:00 - 14:00

De l'1 al 26 de juliol, el CED imparteix la 3ª edició de la Barcelona Summer School of Demography-BSSD, un curs intensiu en el llenguatge de programació “R” i l’entorn de desenvolupament del programari, organitzat en 4 mòduls (Introducció a “R”; Visualització de dades amb R”; Demografia amb “R”; i Anàlisis espacial amb “R”).

Enguany, els professors de la BSSD són: Ilya Kashnitsky i Marie-Pier Bergeron-Boucher de la University of Southern Denmark (Odense, Dinamarca); Tim Riffe del Max Planck Institute for Demographic Research-MPIDR (Rostock, Alemanya); i Juan Galeano del NCCR On the Move, de la Université de Gèneve (Ginebra, Suïsa).

Es contempla un màxim de 15 alumnes per mòdul, escollits de forma competitiva.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del email bssd@ced.uab.es

+ info