Igualtat

Missió

El CENTRE D’ESTUDIS DEMOGRÀFICS, a través dels seus òrgans de gestió, vol garantir la igualtat i el respecte a la diversitat de persones que l’integren, tant pel què fa al seu sexe, la seva edat, la seva llengua, la seva procedència, la seva orientació sexual i les seves capacitats; assegurant els canals i mecanismes necessaris per al desenvolupament de les seves carreres professionals, lliures de discriminació, d’intimidació i d’assetjament.

COMISSIÓ D'IGUALTAT

Diederik Boertien Investigador Ramón y Cajal Doctor en Ciències Polítiques i Socials (Universitat Pompeu Fabra)
Inés Brancós Coll Projectes de Recerca i Difusió Doctora en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Joan García Román Investigador Ramón y Cajal Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Alba Lanau Sánchez Investigadora Beatriu de Pinós Doctora en Política Social (University of Bristol)
Sergio Montes López Gestió Econòmica i Administració Llicenciat en Economia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Iñaki Permanyer Ugartemendia Investigador ICREA Doctor en Demografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Hermínia Pujol Estragués Gerent Doctora en Geografia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Elisenda Rentería Pérez Investigadora Ramón y Cajal Doctora en Demografia (Universidade Federal de Minas Gerias)

BÚSTIA DE CONTACTE I SUGGERIMENTS

comissioigualtat@ced.uab.es

Material audiovisual


link externo DIAGNÒSTIC PLA D’IGUALTAT DEL CED CAT ENG
link externo I PLA D’IGUALTAT DEL CED CAT ESP ENG
link externo PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT CAT ESP ENG
link externo GRÀFIC ACTUACIÓ ASSETJAMENT CAT ESP ENG
link externo ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE CAT ESP
Eines a disposició dels centres CERCA: https://gender.cerca.cat
CED