Portal de transparència

Llocs de treball

PRINCIPIS DE LA CONTRACTACIÓ DEL CED (OTM-R)

OBERTA

S’encoratja la presentació de candidatures externes que permetin captar talent d’altres entorns i són especialment benvingudes les propostes d’investigadores.

TRANSPARENT

La selecció de la Comissió Avaluadora és objectiva. El procés de nominació garanteix la diversitat dels seus membres, l’equilibri de gènere, la presencia d’experts interns i externs al Centre altament qualificats i imparcials.

BASADA EN EL MÈRIT

Es té en compte una àmplia diversitat de criteris d’avaluació, en relació al lloc de treball que s’ofereix. Depenent del perfil específic de cada lloc, pot incloure (en ordre alfabètic i no jeràrquic)

 • Capacitat d’adquisició de fons per la recerca
 • Desenvolupament de projectes de recerca
 • Disposició per a la tutorització de personal investigador
 • Docència
 • Experiència de treball en un entorn internacional (incloent mobilitat)
 • Generació d’impacte social de la recerca bàsica
 • Gestió de la recerca i innovació.
 • Habilitats i experiència organitzativa
 • Transferència i intercanvi del coneixement.
 • Treball en equip

BASES DE CONTRACTACIÓ

Les persones candidates podran trobar fàcilment informació sobre:

 • organització
 • especificació del tipus de lloc de treball i data d’inici
 • perfil de carrera investigadora segons nomenclatura europea (R1-R4) amb les competències requerides i les desitjables per a cada lloc de treball
 • criteris de selecció basats en el coneixement i l’experiència professional
 • nombre de lloc oferts
 • condicions i lloc de treball, nivell salarial, tipus de contracte
 • oportunitats de desenvolupament professional i de carrera

Provisió de llocs de treball